Nabór na kandydatów na członków komisji konkursowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku 
zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert planowanych na 2016r., ogłaszanych przez Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Włocławek.
  1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
  2. Termin składania zgłoszeń do dnia 15 stycznia 2016r. 
  3. Zgłoszenia kandydata (z podaniem imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej organizacji) proszę przesyłać drogą elektroniczną
    na adres 
    cop.wloclawek@gmail.com