LGD

W dniu 30 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta Włocławek odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek.
Jednym z głównych punktów porządku obrad był wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
Walne Zebranie na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Miasto Włocławek wybrała Panią Ewelinę Brodzińską.