Program „KLUB” – II nabór wniosków w 2016 r.

Jeżeli  potrzebujesz pieniędzy na sprzęt, pracę trenera czy organizację obozu sportowego koniecznie przeczytaj:

Rozpoczął się II nabór wniosków w ramach Programu „KLUB”. Na kolejny nabór resort sportu i turystyki przeznaczył 8 591 900 zł. Jest to bezpośrednie wsparcie finansowe dla małych i średnich klubów sportowych.

 

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Wnioskodawcy, którym przyznano dotację na podstawie rozstrzygnięcia podstawowego naboru wniosków zgłoszonych w ramach Programu „Klub” z dnia 15 czerwca 2016 r. (z późniejszymi zmianami) nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach II naboru wniosków.

W ramach Programu kwota dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu wielosekcyjnego. Pieniądze można przeznaczać na sprzęt, pracę trenera oraz organizację obozu sportowego. Wnioski w drugim naborze można składać od 30 lipca do 31 sierpnia 2016 roku.

Więcej na stronie: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/dodatkowe-8-591-900-zl-dla-kolejnych-klubow-ministerstwo-sportu-i-turystyki-oglasza-dodatkowy-nabor-w-ramach-programu-klub