Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dla koordynatorów wolontariatu.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, organizatorów wolontariatu oraz opiekunów Klubów Wolontariusza w szkołach, na seminarium wymiany doświadczeń w pracy z wolontariuszami i realizacji projektów w środowisku lokalnym. Część szkoleniową poprowadzi Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku. Zapraszamy 09.08.2016r., na godzinę 15:00, do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej12a, we Włocławku.