Chcesz zbierać 1 procent? Uzyskaj status OPP do 30 listopada

Dla większości organizacji jest już pewnie zbyt późno. Nie powinna być to też konkurencja na czas, ale przemyślana, konsekwentna decyzja. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatni moment, żeby ubiegać się o status organizacji pożytku i znaleźć na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Co zrobić aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc.

W przypadku większości organizacji pożytku publicznego, aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 proc., nie wystarczy tylko samo posiadanie statusu. Organizacje pożytku muszą w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych (zobacz: Obowiązki OPP, 15 lipca – termin ważny dla OPP). Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną umieszczone w wykazie.

Jednak organizacje dopiero uzyskujące status OPP są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli uzyskują status pożytku w 2016 r. to sprawozdanie OPP do bazy prowadzonej przez ministra złożą dopiero w 2017 r. Mogą więc znaleźć się w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 proc. mimo, że obowiązek dotyczący sprawozdań OPP obejmie je dopiero w kolejnym roku.

W ich przypadku ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 proc. podatku.

Organizacje, które uzyskują status pożytku w 2016 – a szczególnie, te które właśnie teraz zaczynają się o niego starać – muszą zdążyć do 30 listopada 2016 r., żeby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1 proc.

Przeczytaj więcej na stronie:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1995036.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=17.10.2016