Szkolenie z pierwszej pomocy dla Wolontariuszy

Zapraszamy Wolontariuszy na szkolenie z pierwszej pomocy.

Czas: wtorek i środa 25 i 26 października 2016 roku, od 16:00 do 18:00.

Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Klisowska -należy do grona specjalistów i praktyków z zakresu ochrony zdrowia i nauk o zdrowiu o uznanym autorytecie oraz dorobku zawodowym. Jest Członkiem Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem Stowarzyszenia jest między innymi prowadzenie edukacji, w szczególności z zakresu wiedzy medycznej.

Każdy powinien znać podstawy pierwszej pomocy to wiedza, gdyż zgodnie z kodeksem karnym: “Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Często można się spotkać z opinią, że lepiej nic nie robić, bo można zaszkodzić. To nieprawda. Osoba, która udziela pomocy w sposób nieskuteczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności. A przecież nie można wyobrazić sobie sytuacji, kiedy ktoś będzie świadomie udzielał szkodliwej pomocy.