Międzynarodowy Dzień Wolontariusza we WCOPiW

W  dniu 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  odbyło się spotkanie podsumowujące działalność wolontariuszy z grupy ANANAS oraz Klubu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku.

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele władz miasta: Pani dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych, Pan Piotr Bielicki – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Pan Piotr Grudziński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Klubu Integracji Społecznej, Pani Yevheniya Nasardinova a także Pani Krystyna Marszałek – Michalska- koordynatorka młodzieżowego wolontariatu oraz wolontariusze.

W trakcie spotkania podsumowano projekt LEVER realizowany w Polsce przez Fundację Dobra Sieć. Dwójce wolontariuszy, która przeszła proces certyfikowania Pani dr Barbara Moraczewska wręczyła międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich umiejętności oraz nabyte kompetencje miękkie. Wolontariuszom biorącym udział w certyfikacji, projekt uświadomił ich mocne strony. Przekonali się, że wolontariat jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale inwestycją w siebie i swoje umiejętności.

Pogratulowano także Pani Krystynie Marszałek, która w dniu 22 listopada otrzymała nagrodę “Stalowy Anioł ” czyli wyróżnienie przyznawane osobom działającym w pomocy społecznej. Pani Krystyna to organizatorka wielu akcji charytatywnych, społecznik ściśle współpracujący z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz wieloma organizacjami społecznymi z terenu Włocławka..

W dalszej części spotkania Pani Prezydent wraz Dyrektorem Centrum oraz Koordynatorem Klubu Wolontariatu wręczyli grupie wolontariuszy podziękowania oraz drobne upominki.

Wystąpił również gość specjalny- Pani Yevheniya Nasardinova, która opowiedziała zebranym gościom swoje przygodę z wolontariatem.

Na zakończenie spotkania wolontariusze wymienili się swoimi doświadczeniami przy słodkim poczęstunku.

Informacja o spotkaniu dostępna jest także na stronie.