Styczeń 2017 w NGO. 4 najważniejsze obowiązki

Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy na styczeń to:

1. Sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
2. Roczne deklaracje PIT – dla NGO, które zatrudniają (współ)pracowników
3. Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
4. Uaktualnienie planu kont księgowych
Liderko, liderze, zarządzie organizacji, to naprawdę musicie sprawdzić!
Więcej na stronie.