Konkurs “Ośmiu Wspaniałych”

Prezydent Miasta Włocławek już po raz IX zaprasza uczniów Szkół Podstawowych (również ostatnich klas gimnazjalnych) i Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie “Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcamy do udziału młodzież działającą w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej.

Przypominamy, że głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnienie zachowań prospołecznych na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Młodzi wolontariusze stanowią dobry przykład dla innych poświęcając swój wolny czas na bezinteresowną pomoc ludziom.

W tym roku obchodzony będzie również Jubileusz Ogólnopolskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”, a mianowicie XXV edycja. W związku z czym zachęcamy do składania aplikacji, aby ósemka “Naszych” wolontariuszy (wyłoniona podczas eliminacji) mogła wziąć udział w tych obchodach, a Laureat wśród tej ósemki mógł reprezentować Nasze miasto.

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

do 31 stycznia 2019 – końcowy termin zgłoszeń komitetów lokalnych organizujących Konkurs w miastach (komitety lokalne przesyłają swoje głoszenia Fundacji)

od 21 stycznia do 15 lutego – termin składania aplikacji uczestników Lokalnego Samorządowych Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych” – Włocławek

od 5 do 7 marca – Eliminacje Lokalne IX Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych” (sala 302 Urząd Miasta Włocławek)

21 maja 2019 – Wielka Gala kończąca XXV stołeczną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”. Objęcie Honorowym Patronatem powyższej edycji (zaproszenie na Galę)

czerwiec 2019 – Finał XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”

Załączniki:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa – indywidualne

Karta zgłoszeniowa – grupowe

Klauzula informacyjna