Sprawozdania organizacji pozarządowych. Najważniejsze daty w 2019 r

Maj i czerwiec to okres, w którym wracamy do tematu sprawozdań. Właśnie w tym okresie mijają dla większości organizacji graniczne terminy na zatwierdzanie i składanie sprawozdań finansowych. Obowiązków sprawozdawczych jest dużo i nietrudno się w nich pogubić. Dlatego Portal Organizacji Pozarządowych NGO na infografice porządkuje najważniejsze terminu związane ze sprawozdaniami w 2019 r.

Sprawozdania finansowe organizacji sporządzane i podpisywane były  w marcu. Przed wakacjami jest czas na ich zatwierdzenie i wysłanie do właściwych urzędów – graniczne terminy wysyłania wypadają nawet w lipcu. Na infografice zebrane są wszystkie najważniejsze terminy – nie tylko te najbliższe. Sprawdźcie, co jeszcze czaka was w sprawozdaniach w kolejnych miesiącach i do końca roku.

Obowiązki sprawozdawcze to nie tylko sprawozdania finansowe. W tym okresie trzeba będzie zwrócić uwagę również na sprawozdanie organizacji pożytku publicznego.

 

ŹRÓDŁO