Malowane Wakacje

Centrum Rozwoju Lokalnego wybrało min. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek  do realizacji projektu “Malowane Wakacje”. Otrzyma ono  pakiet 100 kolorowanek, które dzieci otrzymają podczas Wakacyjnych Zajęć Interdyscyplinarnych.

Rozpoczęcie akcji  25-go lipca Artystycznym Czwartkiem.

Źródło: https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/photos/a.679878125416249/2835455973191776/?type=3&theater