O współpracy przy kawie

Dnia 26 sierpnia 2019 o godzinie 16.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędzie się spotkanie konsultacyjne pt. “O współpracy przy kawie “
W związku z tym zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie , podczas którego zebrane zostaną propozycje do Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 
Jednocześnie informujmy, że punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Roczny Program współpracy na rok 2019 (Uchwała nr III/19/2018 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 10 grudnia 2018 r.).
 
Przypominamy również, iż w wnioski z propozycjami oraz uwagami do w/w Programu można składać również drogą elektroniczną na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub azglobicka@um.wloclawek.pl, oraz pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, przy ul. Kościuszki 12 (termin ich składania mija 27 sierpnia br.).
 
Serdecznie zapraszamy