WŁOCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020. CZEKAMY NA PROJEKTY MIESZKAŃCÓW

Projekty zadań mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną (system do składania projektów dostępny na stronie https://bo.wloclawek.eu) bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

Urny są wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

Formularze zgłoszenia projektu są wyłożone przy urnach, można je również pobrać ze strony http://www.wloclawek.pl/ oraz https://bo.wloclawek.eu/  .