W ŚRÓDMIEŚCIU WŁOCŁAWKA ZAGOSZCZĄ WIŚNIE, TAWUŁY I INNE BARWNE ROŚLINY

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na zakup m.in. drzew i krzewów do nasadzeń na terenie śródmieścia oraz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zamówienie obejmuje również dostawę materiałów pomocniczych: obrzeży, taśm, palików wraz w wykonaniem nasadzeń.

Wśród gatunków, które ratusz planuje zakupić, znajdują się m.in.: wiśnie, tawuły, lipy, irga błyszcząca, jarząb mączny, berberys, głóg, brzoza, pigwowiec. Rośliny różnych gatunków zagoszczą w takich lokalizacjach, jak m.in.: Stary Rynek (irga, wiśnia, głóg), ul. Królewiecka (głóg, berberys, lipa), ul. 3 Maja (lipa), park kieszonkowy przy ul. Brzeskiej (wiśnia, brzoza, tawuła, pigwowiec, berberys), plac Wolności (wiśnia), skwer przy ul. Przedmiejskiej (ligustr, irga, wiśnia, berberys), ul. Brzeska (jarząb), ul. Złota (robinia, tawuła).

To tylko niektóre z miejsc, w których jeszcze w tym sezonie pojawią się nowe rośliny.

Określony w specyfikacji termin wykonania zamówienia to 50 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Źródło: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/12769/w-srodmiesciu-wloclawka-zagoszcza-wisnie-tawuly-i-inne-barwne-rosliny