Zapraszamy na szkolenie z Pierwszej Pomocy !!!!!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w elementarnym szkoleniu pierwszej pomocy organizowanym przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu .

Czas trwania kursu to 5 godzin dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

 

Termin szkolenia:  2 października 2019 roku w godz. 14.oo -19.00.

Miejsce szkolenia : Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12 a.

 

Uczestnikami szkolenia  mogą być dzieci  do 18 roku życia.

 

Program kursu 5-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

1.Ocena stanu poszkodowanego.

2.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

3.Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.

4.Opatrywanie ran i krwotoków.

 

Szkolenie poprowadzi Pani Beata Gospodarowicz – Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną:

1.Zeszyty ćwiczeń, które będą uzupełniane podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.

2.Ćwiczenia na fantomach.

3.Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy środków do charakteryzacji.

4.Instrukcja – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest uzupełnienie załączonego po niżej Formularza uczestnika  w szkoleniu i dostarczenia go drogą mailową na adres cop.wloclawek@gmail.com lub osobiście do siedziby Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a.

Formularz uczestnictwa w szkoleniu 

 

Liczba miejsc ograniczona. Termin zgłaszania uczestnictwa do 27 września 2019 r.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 54 416 62 60

 

Serdecznie zapraszamy.