Konkurs “Ośmiu Wspaniałych” dziś ostatni dzień zgłoszeń !!!!!

Do dziś  czyli 25 lutego 2020 roku w Wydziale Edukacji UM Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 przyjmowane są zgłoszenia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”.

Głównym celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań prospołecznych na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Młodzi wolontariusze stanowią dobry przykład dla innych poświęcając swój wolny czas na bezinteresowną pomoc ludziom.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin Konkursu, są dostępne pod adresem: www.bip.um.wlocl.pl.