Wydłużone terminy.

1.Wydłużenie terminu naboru wniosków na realizację w 2020 roku Programu Klub:

Informujemy o wydłużenie terminu naboru wniosków na realizację w 2020 roku Programu Klub do dnia 9 kwietnia br.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 4 czerwca 2020 

Szczegółowe informacje.

2. I konkursu na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Na Wasze wnioski czekają ponad dwa tygodnie dłużej – do 15 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

Szczegółowe informacje .