Jak przetrwać kryzys związany z pandemią? Kilka porad dla organizacji pozarządowych

Pandemia koronawirusa nie jest sytuacją, na którą jakakolwiek organizacja pozarządowa była przygotowana. Obecnie trwają rozmowy dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz pracowników, niewiele jednak mówi się o trzecim sektorze. Tymczasem nie da się ukryć, że również on bardzo mocno odczuje jej skutki: z jednej strony jego działalność utrudni izolacja społeczna, z drugiej – załamanie gospodarcze oznacza niższe wsparcie finansowe. Postarajmy się jednak spojrzeć na ten stan rzeczy w inny sposób: z każdego kryzysu można wyciągnąć ważne lekcje i wyjść z niego jeszcze silniejszym.

Szczegóły