XI Międzyszkolny Konkurs Młodych Talentów online.

Klub „Łęg” zaprasza do udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie Młodych Talentów – tym razem w wersji online.

Zadaniem uczestników jest nagranie filmiku (może być telefonem), prezentującego talent uczestnika konkursu: śpiew, taniec lub inną umiejętność. Filmik należy wysłać do 22 maja 2020 roku na adres: klubleg@ckbb.pl

Organizatorzy proszą o dołączenie skanu lub zdjęcia karty zgłoszenia. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.05.2020 o godz. 12.00.

Pełna informacja, wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia, jest dostępna pod adresem: https://ckbrowarb.pl/talencik-online /

Szczegóły