PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM ALERTÓW SPOŁECZNYCH

KIEDY

W marcu 2020 roku zespół ekspertów z Open Eyes Economy rozpoczął prace nad przygotowaniem alertów społecznych.

CEL

Ich celem było wskazanie bieżących problemów wynikających z pandemii COVID-19, w różnych dziedzinach życia a także rekomendowanie działań.

W czasie wakacji specjaliści wspólnie przygotowywali zbiorczy raport, przedstawione zostały w nim wnioski ze społecznego doświadczenia pandemii, propozycje zmian systemowych i kompleksowych rozwiązań dotyczących polityki społecznej, gospodarki solidarnej oraz społecznej samoorganizacji pomocy. Zdaniem ekspertów OEE:

  • Mobilizacja społeczna w czasie pandemii miała charakter chwilowy, nie otrzymała ona podpory instytucjonalnej,
  • Autorzy projektu zgodnie potwierdzają, że pandemia nasiliła nierówności społeczne w naszym kraju i uwypukliła potrzebę wdrożenia mechanizmów społeczno- gospodarczych kształtujących odpowiedzialne wspólnoty.

Więcej informacji na facebookowym profilu Open Eyes Economy: https://www.facebook.com/OpenEyesEconomy/posts/2570920083130379