Do czwartku wyślij sprawozdanie finansowe do KRS oraz sprawozdanie do bazy OPP

PRZYPOMINAMY, że w czwartek, 15 października upływa ostateczny termin realizacji dwóch obowiązków dotyczących sprawozdań. To obowiązki organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą (są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców) oraz organizacji pożytku publicznego. Przypominamy, kto i co musi zrobić do 15 października 2020 r.

W 2020 roku z powodu epidemii przesunięto terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych NGO. Czerwiec był więc miesiącem podpisywania, wrzesień zatwierdzania sprawozdań. W konsekwencji w październiku znalazły się terminy związane z wysyłaniem sprawozdań do odpowiednich instytucji.

Przypominamy o dwóch kolejnych miejscach, gdzie powinny się znaleźć sprawozdania i dwóch grupach organizacji, dla których datą graniczną realizacji obowiązków jest 15 października.

NGO z działalnością gospodarczą. Jak i gdzie wysłać zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do odpowiedniego urzędu sprawozdania, finansowego za miniony rok obrotowy. W 2020 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i WYSYŁA elektronicznie.

NGO z działalnością gospodarczą wysyła sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

O tym, kto wysyła sprawozdanie, jak to najlepiej zrobić, co konkretnie wysłać i z jakiego adresu skorzystać, piszemy w specjalnie przygotowanej instrukcji.

TERMIN: Wyślij sprawozdanie finansowe do KRS 15 dni od zatwierdzenia – ostatecznie do 15 października

Według nowego kalendarza sprawozdawczego sprawozdanie finansowe za 2019 r. wysyłamy do odpowiednich urzędów w październiku 2020 r. To jednak nie do końca prawda. Października jest terminem ostatecznym – terminem dla tych, którzy z zatwierdzeniem sprawozdania czekali do ostatniej chwili. “Prawdziwy” termin na wysyłkę sprawozdania finansowego biegnie od dnia jego zatwierdzenia. Dla sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą wynosi 15 dni.

Przyjmując, że sprawozdanie zostanie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu (30 września), termin na wysłanie do KRS to 15 października. 


Organizacja pożytku publicznego. Gdzie i kiedy wysłać sprawozdanie OPP

Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Składanie sprawozdań do bazy sprawozdań OPP to ważny obowiązek – od jego realizacji zależy czy OPP będzie mogła zbierać 1%. Obowiązki sprawozdawcze OPP nie zwalniają tych organizacji ze składania sprawozdania finansowego do KAS czy KRS.

Standardowy termin składania sprawozdań do bazy sprawozdań OPP, podobnie jak inne terminy sprawozdawcze w 2020 r., został przesuniętyOrganizacje pożytku publicznego muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań OPP do 15 października 2020 r.

Termin 15 października dotyczy tych OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy. OPP z innym rokiem obrotowym składają sprawozdania do 30 listopada (tu nie dokonano zmiany standardowego terminu z powodu epidemii).


Liczny organ zatwierdzający? Być może dotyczy Was kolejne przesunięcie terminu

Jak już napisano na wstępie standardowe terminy sprawozdawcze zostały w tym roku poprzesuwane. To jednak nie wszystko. Dla grupy podmiotów, których organy zatwierdzające sprawozdanie są wyjątkowo liczne oraz nie mają możliwości zatwierdzenia sprawozdania online przewidziano kolejne odroczenia.

Przepisy przygotowało Ministerstwo Finansów. Zostały opublikowane 29 września i weszły w życie ostatniego dnia na zatwierdzenie sprawozdania (30 września). Przepisy wskazują, że niektóre organizacje mogą w określonych okolicznościach nie zatwierdzać sprawozdania. A jeśli organizacja sprawozdania nie zatwierdza, to również nie wysyła.

Zobacz więc koniecznie informację ze strony ngo.pl: W epidemii nie wszystkie NGO-sy muszą zatwierdzać sprawozdanie. Opublikowano rozporządzenie.