Międzynarodowy dzień walki z ubóstwem

W tym dniu zachęcamy państwa do zaangażowania się do akcji Szlachetnej Paczki w której możemy pomóc osobą które tego potrzebują. Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem w tej akcji i pomóc innym to zapraszamy tutaj.

Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa leży w sercu światowych działań oraz różnych fundacji. Dzieci są ponad dwa razy bardziej narażone na skrajne ubóstwo niż dorośli. Ubóstwo sprawia, że żyją one w niekorzystnych warunkach i utrwala dziedziczenie biedy z pokolenia na pokolenie. Dzisiejsze dzieci w przyszłości będą także zmagać się z katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych, jeśli już teraz nie zwiększymy naszych wysiłków, by im zapobiec.