Akcja sklepów biedronka

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie. W Polsce marnuje się rocznie około 235 kilogramów żywności na osobę rocznie, co daje około 9 milionów ton. Należy przeciwdziałać temu problemowi, sieć sklepów biedronka chce realnie wpływać na zmniejszanie ilości marnowanej żywności w Polsce.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności , zobowiązuje sklepy wielkopowierzchniowe do przekazywania produktów partnerom charytatywnym, sieć sklepów biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Dotychczas 1894 sklepy biedronka z całej Polski współpracowały z ponad 100 Organizacjami Pożytku Publicznego w tym z Bankami Żywności, diecezjalnym i archidiecezjalnym Caritas, a także lokalnymi organizacjami. W 2019 roku przekazane zostało ponad 9600 ton nadwyżek żywności, które trafiły do około 353 tysięcy potrzebujących. W okresie od 2016 roku biedronka przekazała około 10 tysięcy ton żywności o łącznej wartości ponad 200 milionów złotych, z których dla potrzebujących zostały przygotowane paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

Również w naszym regionie możemy przeciwdziałać marnowaniu żywności, na stornie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp     ,

dostępny jest formularz dzięki któremu można zgłosić się w programie sklepów biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowania żywności.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.