Rusza XI edycja konkursu “Ośmiu Wspaniałych”

Prezydent Miasta Włocławek zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie “Ośmiu Wspaniałych”.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS

Konkurs skierowany jest do młodzieży działającej w wolontariacie. Udział w nim można wziąć indywidualnie oraz grupowo.

CEL

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań na rzecz najbliższego otoczenia oraz upowszechnianie zachowań prospołecznych na co dzień.

Zgłoszeń kart można dokonywać:

  • mailowo w postaci skanu na adres: ksagan@um.wloclawek.pl
  • wrzucając do urny w Urzędzie Miasta
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Edukacji ulica Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Karta zgłoszeniowa grupowa karta_zgłoszeniowa_grupowa skonwertowany

Karta zgłoszeniowa indywidualna: karta_zgloszeniowa-indywidualna skonwertowany

Regulamin konkursu: regulamin konkursu 8 wspanialych 2021