Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

Ogłoszono bowiem nabór projektów Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2.  Jego misją jest dotarcie do pomysłów na innowacje społeczne na rzecz osób starszych.

Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca zamieszkania czy relacji społecznych.

Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą.

Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia.  Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi?

1. Kto może zgłosić pomysł?
Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy. Ponadto przedstawiciele różnych dyscyplin, z różnym doświadczeniem, m.in.: działalność społeczna, edukacyjna i medyczna, artyści, designerzy, projektanci usług, programiści, psycholodzy, socjolodzy, opiekunowie.

Z pomysłem mogą zgłaszać się:
› co najmniej dwie osoby fizyczne,
› co najmniej dwie osoby fizyczne we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
› instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika,
› partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo

Jakie pomysły możecie zgłaszać?
Szukamy rozwiązań, które odpowiedzą na jedno z poniższych wyzwań:
1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, samodzielnie
oraz przy udziale bliskich osób, jak mogą poprawić jakość codziennego życia i lepiej przygotować się do późniejszej starości,
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i ich opiekunów, by zmniejszać poczucie osamotnienia oraz wykluczenie społeczne,
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób różne instytucje (pomocy społecznej, kultury, firmy, placówki ochrony zdrowia) mogą oferować usługi lepszej jakości i bardziej dostępne, współtworzone przez osoby starsze.

Pomysły powinny być innowacyjne, czyli:
› prowadzić do powstania nowych produktów i usług,
› ulepszać istniejące rozwiązania,
› nie były jeszcze realizowane w Polsce.

3. Jak zgłosić pomysł?

Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy

4. Co możecie zyskać?
› grant na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł,
› wsparcie ekspertów i specjalistów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł,
› indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem,
› profesjonalną promocję innowacji o wartości ponad 19 tys. zł,
› udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach.

Źródło:https://sieciwsparcia.pl/