“Wspólnie dbamy o nasze zdrowie” – Fundacja Caietanus

Fundacja Caietanus obecnie jest w trakcie realizacji projektu “Wspólnie dbamy o nasze zdrowie”, finansowanego z grantu Fundacji “ANWIL dla Włocławka”

Podczas ostatnich zajęć przeprowadzane było mierzenie, ważenie, przeliczanie kalorii. Poinstruowano uczestników jak prowadzić zdrowy styl życia oraz wykorzystać budzącą się przyrodę. Pierwszym etapem spotkania były ćwiczenia w terenie z uczestnikami Parafialno- Osiedlowego Klubu Seniora, potem były pomiary, przeprowadzone przez Panią Basię Gralewskadiet – Poradnia Dietetyczna i porady jak dbać figurę i kondycję fizyczną. Kolejnym etapem były pomiary dla zainteresowanych osób i uczestników Klubu Kajetan.

W czasie zajęć wykonano również pracę pielęgnacyjne przy nowo nasadzonych roślinach przy naszej siedzibie. W ramach projektu odbywają się zajęcia pn. “Łamigłówki dla każdej główki” oraz wsparcie w czasie choroby ( teleporady). Projekt trwa do końca czerwca 2021r.