Spotkanie otwarte z NGO województwa kujawsko-pomorskiego

Organizatorzy wydarzenia zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Termin spotkania: 10 maja 2021 r. godz. 17:00-20:00

Forma online na platformie ZOOM.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu proszę wysyłać na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Osoby zgłoszone otrzymają zwrotnie link do spotkania.

Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

– Radą Działalności Pożytku Publicznego,

– Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,

– Ogólnopolską Federacją Organizacji pozarządowych OFOP

– Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM,

– Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,

z parterami regionalnymi:

– Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Województwem Kujawsko-Pomorskim

Program_spotkania_z_NGO_2021_05_10_(kujawsko-pomorskie)

Źródło: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/