Konsultacje w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Włocławek na lata 2021-2025.

Informujemy, iż Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem nr 66/2021 ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Włocławek na lata 2021-2025.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 02 lipca 2021 roku w następujących formach:

1)  opinii, wydanej przez  Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

2)  opinii przez organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2.  Zgłoszenie opinii do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: sekretariat@mopr.wloclawek.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zarządzenie nr 266.2021