Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Aktywności Zawodowej zaprasza osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego realizowanego w ramach projektu PRZYSTAŃ  ze środków PFRON. Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne dorosłym osobom z niepełnoprawnością z całej Polski, które dotkliwie odczuwają wpływ pandemii COVID-19 na swoje życie.

Więcej informacji można znaleźć na FB: https://www.facebook.com/fundacjaaktywnoscizawodowej/

lub

na  stronie: https://wwww.faz.org.pl

Link do formularza kontaktowego do projektu PRZYSTAŃ: https://forms.gle/UnRcDKfNm2KVkoj39