SZKÓŁKA BOWLINGOWA DLA DZIECI

Zarząd  WŁOCŁAWSKO-BRODNICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK” informuje, iż 13, 14 i 15 sierpnia 2021 odbyło się sześć spotkań w ramach projektu pn.: SZKÓLKA BOWLINGOWA DLA DZIECI.

Dwugodzinne zajęcia przeprowadzono na KRĘGIELNI „PIWNICA” we Włocławku ul. Wysoka 12. Wzięło w nich udział ogółem 101 młodych bowlingowców w wieku od 3 do 16 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zawartej umowy na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2021.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do szkółki bowlingowej!
ZARZĄD WŁOCŁAWSKO-BRODNICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK” INFORMUJE, IŻ ZAWARLIŚMY UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE SZKOLENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU 2021
pn.: SZKÓŁKA BOWLINGOWA DLA DZIECI
ZAJĘCIA PRZEPROWADZONE BĘDĄ NA KRĘGIELNI „PIWNICA”
budynek OSiR WŁOCŁAWEK, ul. WYSOKA 12 W TERMINACH:
20 SIERPNIA 2021 (PIĄTEK) 14:00 – 18:00
21 SIERPNIA 2021 (SOBOTA) 12:00 – 16:00
22 SIERPNIA 2021 (NIEDZIELA) 13:00 – 17:00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zgłoszenia pod nr tel. 661 959 353 do dnia 17.08.2021
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek

 Informacja dzięki uprzejmości

Koordynatorki –  Grażyny Woźniak