Rewitalizacja Włocławek

 

Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka zachęca organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. Jedno z konkursowych zadań dedykowane jest obszarowi rewitalizacji.
Zadanie 5, bo o nim mowa, zakłada wspieranie i upowszechnianie, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją “Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży.
I my Was zachęcamy do aplikowania o środki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.