II posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

16 lutego  w Centrum odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
➡️ Knsultowany był projekt uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia” Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2022-2024″
➡️ Gościem specjalnym ,który przedstawił program, była Pani Dyrektor Agnieszka Chmielewska