Program Liderzy PAFW

Program Liderzy PAFW to unikalny program rozwojowy. Unikalny bo tylko tutaj spotkasz tutorkę lub tutora, który przez cały okres trwania programu będzie Ci:
📌towarzyszył/a,
📌zadawał/a pytania,
📌słuchał/a,
📌dzielił/a się swoim doświadczeniem
📌i wspierał/a w drodze stawania się liderem/liderką.
W sieci, prawie 70 tutorów i tutorek, jest 💚 Ewa Kozdraj. Prezeska Stowarzyszenie “Dla Ziemi”, z tytułem “Aktywna Kobieta Lubelszczyzny” oraz bohaterka Kampanii “EU Protects – Chronimy wspólnie”. Inicjatorka lokalnej edukacji leśnej dla najmłodszych, działań edukacyjnych dla dzieci cudzoziemskich, sąsiedzkiej kooperatywy, a także Kolektywu Rzeczy Drugie. Misją Ewy i stowarzyszenia jest dawanie narzędzi, by osoby starające się o nadanie statusu uchodźcy mogły być niezależne ekonomicznie.
🔰REKRUTACJA do 12-miesięcznego bezpłatnego kursu liderskiego 14.02-14.03 www.liderzy.pl🔰
🎥nagranie zrealizowane przez Joanna Helena Taracha