Serdecznie gratulujemy! Fundacja Ładowarka operatorem Kawiarnia Obywatelska “Śródmieście Cafe”

Fundacja Ładowarka, już po raz drugi, zostanie operatorem kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 w ramach Rewitalizacja Włocławek 🙂🌿 🏫
Oferta organizacji była jedyną, jaka wpłynęła w tym roku w ramach konkursu ogłoszonego przez Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka, który skierowany był do lokalnych organizacji pozarządowych. W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, propozycje “Ładowarki” uzyskały 58 punktów (na 75 możliwych).
Fundacja Ładowarka, pełniąca już funkcję operatora “Śródmieście Cafe” w 2021 roku, tym razem, oprócz prowadzenia kawiarni jako centrum animacyjnego obszaru rewitalizacji poprzez m.in. zapewnienie przestrzeni służącej do badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru, wypracowywanie i konsultowanie planowanych rozwiązań, kreowania i wspieranie lokalnych liderów i inicjatyw społecznych, pobudzanie interesariuszy do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji, budowanie integracji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania, zawieranie partnerstw lokalnych oraz zbieranie opinii i wniosków mieszkańców związanych z rewitalizacją, zaproponowała w programie działań animacyjnych organizację 65 wydarzeń.
Przedmiotem umowy, jaka zostanie zawarta w najbliższych dniach jest prowadzenie “Śródmieście Cafe” przez 10 miesięcy, tj. od 1 marca do 31 grudnia, od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00 i w soboty w godz. 10:00-14:00.
Kawiarnia obywatelska “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 stanowi element Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 🙂