Grant na rozwój Twojej organizacji

🎯 Pieniądze na wsparcie dla Twojej NGO – granty instytucjonalne w Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Zgłaszane działania/ inicjatywy własne organizacji:
🔸 powinny być częścią jej planu merytorycznego np: 📌 praca z określonymi grupami odbiorców, 📌nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, 📌 facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej
🔸muszą zmierzać do wewnętrznego wzmocnienia organizacji poprzez 📌inwestycje w kompetencje kadry, 📌budowanie wizerunku czy 📌poprawę infrastruktury.
Masz ⏰ do 7 czerwca 2022 r. do godz. 12:00