Imprezę sportowa dla osób niewidomych i słabowidzących

Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „PIONEK” zorganizował imprezę sportową dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
Odbyła się ona 25 kwietnia 2022 (poniedziałek) między godziną
12:00 a 18:00 na Kręgielni „Piwnica” we Włocławku ul. Wysoka 12.
Zawodnicy startowali na 4 torowej kręgielni bowlingowej. Każdy rozegrał po 3 gry.
Startowało 31 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty
wzroku z podziałem na kategorie B1, B2 i B3.