SZKÓŁKA BOWLINGOWA DLA DZIECI

Zarząd WŁOCŁAWSKO-BRODNICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK” informuje, iż 8 maja 2022 w godzinach 12:00 -14:00 i 14:00 -16:00 odbyły się dwa spotkania w ramach projektu pt.: SZKÓŁKA BOWLINGOWA DLA DZIECI.
Dwugodzinne zajęcia przeprowadzono na KRĘGIELNI „PIWNICA” we Włocławku ul. Wysoka 12. Wzięło w nich udział ogółem 42 młodych
bowlingowców w wieku od 5 do 16 lat.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zawartej umowy na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2022.