Szukamy osoby do naszego zespolu.

Szukamy osoby do naszego zespołu.
Nabór na wolne stanowisko pracy na Podinspektora trwa od 20 lipca.
Czekamy na aplikacje zainteresowanych praca na 1/3 etatu w równoważnym systemie pracy do 5. sierpnia 2022 roku do godz. 15:00 w naszej siedzibie przy ul. Żabiej 12a we Włocławku.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy przy ul. Żabiej 12a we Włocławku w terminie do dnia 15. sierpnia 2022 roku.
Wymagania niezbędne i dodatkowe, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, informacja o warunkach pracy na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na BiP.