TŁOK ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. GRANTÓW „INICJUJ Z FIO 4.0”

Możliwość zdobycia grantu w wysokości do 6000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z patronem, do 5 tysięcy dla grup nieformalnych bez patrona oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego:

 EKOLOGIA: działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 RODZINA: Działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków
 PATRIOTYZM: działania mające na celu promowanie postaw patriotycznych i opieki nad weteranami walk o niepodległość Polski, w szczególności w kontekście 80 rocznicy Powstania
Warszawskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?
Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?
Zgłoś się na spotkanie informacyjne:

DATA :   08.02.2024

GODZINA :  10:00- 13:00

MIEJSCE: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12a

W ramach Inicjuj z FIO 4.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 na realizację działań w społecznościach lokalnych – w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 adaptację lokalu.

Na spotkaniu informacyjnym poznasz zasady konkursu oraz nauczysz się:

 Jak napisać projekt
 Jak zdefiniować cele
 Jak przygotować budżet

DLA KOGO:
 Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których
budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 50 tysięcy złotych,
 Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie
użyteczne.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugiej połowie lutego.
Możliwość realizacji projektów już od maja 2024.

ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą  maila:   fio4@tlok.pl oraz telefonicznie  pod nr tel. 797 656 053

W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i
nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej.

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 4.0” na stronie www.tlok.pl

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.