Sport dla Wszystkich w 2024 roku.

Trwa nabór wniosków na realizację Programu Sport dla Wszystkich w 2024 roku.
Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
Budżet programu na 2024 rok wynosi 100 milionów złotych.
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (#MSiT).
Termin składania wniosków upływa 1 marca 2024 r.