SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. GRANTÓW „INICJUJ Z FIO 4.0”

Dziękujemy Pani Asi Kamińskiej z TŁOKa za super merytoryczne SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. GRANTÓW „INICJUJ Z FIO 4.0”
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zainteresowanie.
Przypominamy, że w ramach Inicjuj z FIO 4.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:
 na realizację działań w społecznościach lokalnych – w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 adaptację lokalu.
Na spotkaniu informacyjnym zapoznaliśmy się z zasadami konkursu oraz nauczyliśmy się:
 Jak napisać projekt
 Jak zdefiniować cele
 Jak przygotować budżet
Nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugiej połowie lutego.
Możliwość realizacji projektów już od maja 2024.
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 4.0” na stronie www.tlok.pl
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.