Otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka  nr 141/2024 z dnia 19 marca  2024 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie polityki społecznej  przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Oferty można składać do 9 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Prezydenta Włocławka  nr 141/2024 z dnia 19 marca  2024 r.