Przegląd źródeł finansowania działań społecznych!

Brakuje Ci pomysłów, gdzie szukać pieniędzy na działania NGO?
Mamy dla Ciebie przegląd źródeł finansowania działań społecznych!
Fundacja Klementyna konkurs pomocy dla Ukrainy https://klementyna.org/klementyna-dla-ukrainy/
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce https://szih.org.pl/program-grantowy/
Fundacja Totalizatora Sportowego konkursy grantowe na 2024 https://www.fundacja.totalizator.pl/…/nowa-edycja…
Innowacje społeczne pn. „Wygrana rodzina” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/51-innowacje…/