Ankieta potrzeb szkoleniowych

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przygotowuje obecnie plan działań na rok 2017.

W związku z tym zapraszamy wszystkie organizacje i grupy inicjatywne korzystające z naszego wsparcia do wspólnego planowania programu szkoleń na rok 2017.

Wypełnij ankietę. Dzięki temu dowiemy się o potrzebach Twojej organizacji.