Wolontariat w liczbach!

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny zbadał to, co większość z nas robi w ramach NGO lub grup nieformalnych – „pracę niezarobkową poza gospodarstwem domowym”, czyli wolontariat i aktywność społeczną. W I kwartale 2016 r. 8,5% osób w wieku 15 lat i więcej angażowało się w wolontariat w różnego typu organizacjach i instytucjach. Po przeliczeniu, łączną pracę tych osób w skali roku można przyrównać do czasu pracy 152,6 tys. pełnoetatowych pracowników.

Warto przeczytać cały komunikat!