Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Centrum Kultury ,,Browar B” pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek dr Marka Wojtkowskiego odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych. W Forum wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek  dr Barbara Moraczewska, członkowie organizacji pozarządowych, zaproszeni eksperci oraz goście. Szczególnym zainteresowaniem podczas Forum cieszyła się możliwość zadania przez organizację pytań władzom miasta. Na Forum zostały przedstawione prelekcje, Pan Piotr Frączak przybliżył zagadnienia zmian prawnych w działalności organizacji pozarządowych, natomiast Pani Aleksandra Kalocińska przedstawiła zagadnienia dotyczące Lokalnej Grupy Działania. W trakcie Forum przedstawiciele organizacji mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności poprzez autoprezentację oraz na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach pojawiły się prace artystyczne, publikacje itp. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pragnie serdecznie podziękować Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego za pomoc w organizacji Forum. Podziękowania składamy wszystkim przybyłym gościom, jednakże szczególne podziękowania składamy organizacjom za wkład, aktywność, zaangażowanie. Na szczęście są oni:  liderzy, pasjonaci, zapaleńcy, społecznicy – ludzie, którym chce się działać, organizować, zmieniać na lepsze swój mały świat, a często cały region.5 29d506ec9dc55e0ce314998d20ed0f0b 2 3