Konkurs MSiT: Kibice razem

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018”. Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r. Szczegóły na stronie : http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1892077.html