Drodzy Państwo, w trybie pilnym uprzejmie informujemy o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania Członków LGD na dzień 20 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia    Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek!

           Działając w oparciu o & 23 Statutu Stowarzyszenia na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz Uchwały Rady LGD  w imieniu Zarządu

zwołuję  na dzień 20 czerwca 2016r.                                                                   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dotyczy wyłącznie wniosku inicjującego zebranie  w sprawie zatwierdzenia   zmian                niezbędne do uzupełnienia załączników  do wniosku  o przyznanie środków na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zmiany, uzupełnienie załączników,  zostały przygotowane przez Radę                           w oparciu o uzasadnienie oceny wniosku przez komisje ds.  wyboru i oceny strategii. W uzasadnieniu  czytamy: „ Kryteria w załączniku 11 oraz 12 nie odnoszą się do poszczególnych przedsięwzięć. W opisie procedury zamieszczono informację, że ostateczny kształt kryteriów dla poszczególnych działań  zostanie wypracowany podczas wdrażania LSR. Skala ich ocen jest mierzalna, natomiast brakuje szczegółowych informacji wyjaśniających sposób ich oceny.  Nie wszystkie kryteria posiadają  także dodatkowe opisy i definicje.”                                                                                                                                                                    Miejsce zebrania : Pałac Bursztynowy  – sala nr 41  ul. Okrężna 21          Godzina:  17.00

Z poważaniem

Katarzyna Balcer – wiceprezes Zarządu LGD