Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne, które mają skutecznie unowocześnić system wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej PEFRON uruchomił szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje te pozwolą na przebudowę i unowocześnienie systemu wsparcia, funkcjonującego już 25 lat. Szczegóły i formularz konsultacyjny znajdziecie tu:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3232,Konsultacje-spoleczne.html