Ministerialny konkurs równość mężczyzn i kobiet

Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie od 01.07.2016r. do 25.07.2016r. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-Rownosc-szans-mezczyzn-i-kobiet-we-wszystkich-dziedzinach-w-tym-w-dostepie-do-zatrudnienia-rozwoju-kariery-godzenia-zycia-zawodowego-i-prywatnego-2